Bouw nieuwe sporthal De Drait begonnen

Op woensdag 21 december gaf wethouder Pieter van der Zwan het startsein voor de bouw van sporthal De Drait. De sloop van de voormalige hal was net afgerond en de fundering voor de nieuwe hal is net geplaatst, dus de bouw kan beginnen.

Circulaire bouw

Voor de nieuwe sporthal kiest de gemeente voor een circulaire manier van bouwen, waarbij zo veel mogelijk duurzame materialen worden (her)gebruikt. De Rijksoverheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is en dat overheden in 2030 beginnen met circulair inkopen. Daarom kiest gemeente Smallingerland voor een zo circulair mogelijke sporthal.

Om de sporthal circulair te maken, is ervoor gekozen om de originele vloeren en fundering van de sporthal te hergebruiken. Dat geldt ook voor het hout en staal dat bij de sloop van de vorige hal vrij kwam. Ook de nieuwe sportvloer is gemaakt uit delen van de oude vloer. Daarnaast is het ontwerp van de sporthal open en groen, met groene daken en wanden en veel glas waardoor je vanuit de horeca de sportzaal kunt zien.

Wind Design & Build

Wind Design & Build voert de bouw van de sporthal uit. De verwachting is dat de sporthal in het schooljaar 2023-2024 in gebruik kan worden genomen voor gymonderwijs en sportverenigingen.