Bouwkavels

De gemeente verkoopt soms kavels. U vindt hier informatie over de beschikbare bouwkavels.  Iedere volwassene kan zich inschrijven voor een bouwkavel. Bij meerdere aanmeldingen wordt geloot. Wij werken niet met reservelijsten. Zo krijgen alle partijen een kans om mee te dingen. Lees voor het inschrijven de procedure en de algemene voorwaarden door.

Kavels Vrijburgh 2

De gemeente verkoopt aan de Boterbloem acht en aan de Weegbree vier kavels voor particuliere bouw.  De ruime kavels zijn geschikt voor de bouw van een vrijstaande woning. De prijzen van de kavels variëren van € 143.156,92 tot € 225.193,71. De bedragen zijn inclusief btw.   

Let op: U kunt zich niet meer inschrijven. Dit kon tot vrijdag 19 mei 12:00 uur.

Procedure verloting en toewijzing
  1. De gemeente inventariseert na de uiterste inschrijvingsdatum hoeveel gegadigden er voor welke kavel zijn. Mochten er meerdere gegadigden zijn dan vindt er een verloting plaats. 
  2. De verloting wordt gedaan door notariskantoor Breuker, Vellinga en Wiersma. De verloting vindt, zonder aanwezigheid van de gegadigden plaats, in het kantoor van de notaris. 
  3. De loting vindt plaats per kavel, voor zover zich hierop meerdere gegadigden hebben ingeschreven. Er wordt eerst geloot tussen degenen die de betreffende kavels hebben opgegeven als eerste voorkeur.Als een kavel door niemand is opgegeven als eerste voorkeur, wordt er geloot tussen degenen die een kavel hebben opgegeven als tweede voorkeur. Een gegadigde die al een kavel van een eerste voorkeur toegewezen heeft gekregen, doet niet meer mee met de loting voor de kavel van zijn of haar tweede voorkeur.
  4. De letters van de deelnemende gegadigden worden per kavel in een doos gedaan, de doos wordt dichtgedaan waarna de notaris de letters achtereenvolgens in willekeurige volgorde blind uit de doos heb haalt en ze doorlopend heb nummert vanaf 1 tot en met het aantal deelnemers van de  betreffende kavel. Degene met nummer 1 krijgt de kavel voorlopig toegewezen. Indien dit niet leid tot een definitieve gunning omdat de eerste gegadigde zich in een later stadium terugtrekt, omdat gegadigde binnen 6 weken de financiering niet rond krijgt,  krijgt nummer 2 de kavel toegewezen, enzovoorts.
  5. Mocht een kavel er bij een 1ste voorkeur niet uitgaan dan gaan de letters van de gegadigden die de loting van de kavel van hun eerste voorkeur niet winnen, opnieuw in de doos indien zij meedoen aan de loting van een kavel van hun tweede voorkeur.

Documenten

Over Vrijburgh 

We bouwen met Vrijburgh 2 aan een aantrekkelijke, kindvriendelijke wijk met groen en water en zo'n 150 woningen. Duurzaamheid, groen, water en ruimte staan hier centraal. Meer informatie over dit nieuwbouwproject kunt u lezen op de pagina van Vrijburgh

Kavel Saffier in Drachten

Wilt u graag wonen in de groene en waterrijke woonwijk Burmania in Drachten? Dat kan! Gemeente Smallingerland verkoopt aan de Saffier een mooie en unieke kavel gelegen aan het water en vlakbij een uitvalsweg. De kavel is geschikt voor de bouw van een ruime vrijstaande woning.

Een bod doen op de kavel

De kavel wordt door een biedingsprocedure verkocht. Een bod lager dan € 306.000 (inclusief btw) wordt niet in behandeling genomen. 

Meer informatie

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Dineke de Haan via d.de.haan@smallingerland.nl of bel 0512 581 234.

Twee woningbouwkavels in Oudega

In Oudega zijn 2 bouwkavels te koop.Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Makelaardij Hoekstra in Leeuwarden. Of lees de verkoopbrochure.

Praktijkruimte te koop in Oudega

Meer informatie? Neem dan contact op met Makelaardij Hoekstra in Leeuwarden. U vindt de verkoopbrochure hier.

Kavel Boornbergum

De gemeente verkoopt aan de Nijewei 89 Boornbergum een kavel. De koopprijs is € 219.705,97 en de kavel grootte is 823 m2. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Dineke de Haan via d.de.haan@smallingerland.nl of bel 0512  581 234.

Wetten en regelgeving

Het Didam-arrest van 26 november 2021 bepaalt dat iedereen de kans moet krijgen om mee te dingen bij de verkoop van gronden door overheden. Dat betekent dat iedereen zich in kan schrijven voor beschikbare kavels en dat wij geen reservelijsten gebruiken. In de Ontwikkelstrategie van de gemeente staat welke grond beschikbaar is of komt.

Meer informatie

Voor vragen kunt u zich melden bij Dineke de Haan, telefoonnummer 0512 581234 of d.de.haan@smallingerland.nl