Gemeentegrond gebruiken

Als u een gebruik wilt maken van gemeentegrond dan moet u dit minimaal twee weken van te voren bij ons aanvragen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming iets te plaatsen. 

Aanvraag

Als u een aanvraag wilt doen dan kunt u een mail sturen naar gemeente@smallingerland.nl

Deze mail moet bestaan uit:

  • Uw naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer
  • De locatie
  • Hoelang de container/steiger blijft staan 
  • Een situatietekening waar de container/steiger wordt geplaatst
  • Een foto waar de container/steiger komt te staan

U krijgt vervolgens reactie op deze mail of het plaatsen op gemeentegrond voor u is toegestaan.

Kosten

Er zitten geen kosten aan verbonden.

Gemeentegrond

Onder gemeentegrond vallen ook de openbare weg, parkeervakken, parkeerplaatsen en de wegbermen.